Kwesties en Klachten

Problemen binnen het ouderinitiatief…. herkent u ze?

  • Ouders binnen het bestuur liggen met elkaar overhoop, er is wantrouwen naar elkaar.
  • Een paar ouders doen vrijwel alles wat moet gebeuren, anderen doen vrijwel niets (maar leveren wel commentaar).
  • Een ouder bespreekt regelmatig zaken uit bestuursvergaderingen met personeelsleden. Dit geeft scheve verhoudingen en partijvorming binnen de oudergroep en/of bij het personeel.
  • Meer veel voorkomende problemen lezen? Klik hier.


Misschien speelt binnen uw ouderinitiatief een van bovenstaande problemen, of is er een ander probleem. Meestal lukt het om met elkaar in gesprek te gaan en de problemen op te lossen.
Maar het gebeurt ook dat je er onderling niet uitkomt. Dat kan de sfeer binnen de woning, bij het personeel, in het bestuur of de oudergroep aantasten en zelfs de voortgang van het ouderinitiatief bedreigen. 
In die gevallen kan het helpen als een onafhankelijk en onpartijdig persoon wil bemiddelen, iemand met kennis van het reilen en zeilen binnen een ouderinitiatief.

Er zijn klachtenfunctionarissen/bemiddelaars waarop u een beroep kunt doen. Zij kunnen u helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem binnen uw ouderinitiatief.

De Landelijke vereniging van ouderinitiatieven (LVOI) heeft de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht.
Vanaf 2 januari 2022 kunt u zich aanmelden bij de SDOI voor aansluiting bij de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven.
Vanaf dat moment kunt u een beroep doen op bemiddeling door klachtenbemiddelaars.
Lees hier meer over de Regeling Kwesties en Klachten van de SDOI.

Meer informatie vindt u door op de onderstaande links door te klikken: