We zoeken klachtenfunctionarissen

De SDOI is bezig een laagdrempelige klachtenregeling voor ouderinitiatieven vorm te geven.

Voor bemiddeling bij kwesties en klachten zijn klachtenfunctionarissen nodig, die deel uit gaan maken van de Commissie voor behandeling van kwesties en klachten bij ouderinitiatieven.

Wat is de taak van een klachtenfunctionaris?

  • door onafhankelijk te bemiddelen de betrokkenen helpen tot een oplossing te komen voor het probleem dat hen verdeelt;
  • expertise opdoen en/of delen bij collega-klachtenfunctionarissen die deel uitmaken van de Commissie;
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid bewaken bij collega-klachtenfunctionarissen die deel uitmaken van de Commissie.

Kandidaat klachtenfunctionarissen volgen eerst een training voor ze aan de slag kunnen als klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionarissen worden geselecteerd en benoemd door het bestuur van de SDOI. Om klachtenfunctionaris te kunnen worden is het nodig dat u betrokken bent bij een ouderinitiatief. Daarnaast is affiniteit met het bemiddelen bij problemen noodzakelijk.

Denkt u dat de taak van klachtenfunctionaris iets voor u kan zijn? Laat u dan voordragen door het bestuur van het ouderinitiatief waarbij u betrokken bent, reacties naar info@sdoi.nl.

Voor de profielschets van klachtenfunctionaris: klik hier