Meer informatie over de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven

In veel ouderinitiatieven ontstaan bij de aanloop of tijdens het bestaan kwesties (bezwaar, verschil van inzicht, onenigheid) en klachten (bezwaren gericht op het handelen of nalaten van een bij het OI betrokkene).
De Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) heeft de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven opgericht.  
De Commissie bestaat uit bemiddelaars; zij bemiddelen onpartijdig en onafhankelijk bij kwesties en klachten.
Kwesties of klachten worden aangemeld via de website en door de coördinator van de Commissie al dan niet in behandeling genomen. De coördinator wijst vervolgens twee, of in voorkomende gevallen meer bemiddelaars aan.

Alle bemiddelaars hebben ervaring met ouderinitiatieven, dus begrijpen wat er speelt.

De bemiddelaars gaan te werk volgens de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven.


De stichting SDOI is op zoek naar mensen die bemiddelaar willen worden.

Het is de bedoeling dat een kandidaat-bemiddelaar wordt voorgedragen door het bestuur van het ouderinitiatief waarbij de bemiddelaar betrokken is.

De profielschets van klachtenfunctionaris/bemiddelaar vindt u hier