Meer informatie over de Commissie voor behandeling van kwesties en klachten bij ouderinitiatieven

In veel ouderinitiatieven ontstaan bij de aanloop of tijdens het bestaan kwesties (bezwaar, verschil van inzicht, onenigheid) en klachten (bezwaren gericht op het handelen of nalaten van een bij het OI betrokkene).
De Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) zal een Commissie van klachtenfunctionarissen oprichten: De Commissie voor behandeling van kwesties en klachten bij ouderinitiatieven.  
De commissie zal bestaan uit klachtenfunctionarissen; zij bemiddelen en adviseren onpartijdig en onafhankelijk bij kwesties en klachten.
Kwesties of klachten worden door de voorzitter van de Commissie aangenomen, de voorzitter wijst vervolgens één van de klachtenfunctionarissen aan als behandelaar.

Alle klachtenfunctionarissen hebben ervaring met ouderinitiatieven, dus begrijpen wat er speelt.

De klachtenfunctionarissen gaan te werk volgens de Regeling voor behandeling van kwesties en klachten bij Ouderinitiatieven.


De stichting SDOI is op zoek naar mensen die klachtenfunctionaris willen worden.

Het is de bedoeling dat een kandidaat-klachtenfunctionaris wordt voorgedragen door het bestuur van het ouderinitiatief waarbij de klachtenfunctionaris betrokken is.

De profielschets van de klachtenfunctionaris vindt u hier