Vraag en antwoord

Nee. Lidmaatschap van de LVOI en aangesloten zijn bij de Regeling voor Kwesties en Klachten bij de SDOI staan los van elkaar. Beide items horen apart te worden geregeld. Een ouderinitiatief kan lid zijn van de LVOI, maar zich niet aansluiten bij de Regeling. Andersom kan een ouderinitiatief zich aansluiten bij de Regeling zonder lid te zijn of worden van de LVOI. Daarnaast is het ook mogelijk zowel lid te zijn van de LVOI als zich aan te sluiten bij de Regeling van de SDOI. Aanmelden voor aansluiting bij de Regeling (link) gebeurt via deze website.

Nee, aansluiting bij de Regeling van de SDOI en lidmaatschap van de LVOI staan los van elkaar. De SDOI probeert zo veel als mogelijk diensten gratis aan te bieden, en anders de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor de klachtenregeling is gratis aanbieden niet mogelijk, omdat er kosten gemaakt worden om deze dienst zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Om de klachtenfunctionarissen/bemiddelaars te bekwamen volgen zij b.v. trainingen en intervisies. De functionarissen zelf verlenen hun diensten onbezoldigd.

Voor de wet is een ouderinitiatief een zorgverlener en staat daarbij qua verplichtingen op een aantal gebieden gelijk met een instelling (al voelt dat voor het ouderinitiatief zelf niet zo en lijkt het onrechtvaardig). Vanuit de wet is een ouderinitiatief verplicht toegang te bieden tot een laagdrempelige klachtenregeling/klachtenfunctionaris. Door aansluiting bij de Regeling voldoe je in de meeste gevallen aan die verplichting.
Daarnaast brengt het voor de SDOI kosten met zich mee om de Regeling in stand te houden en klachtenfunctionarissen/bemiddelaars te trainen en bekwaam te houden. Dit is niet mogelijk als er onvoldoende ouderinitiatieven zijn aangesloten. De SDOI maakt geen winst, maar werkt kostendekkend.

Op dit moment is de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven en de mogelijkheid een beroep te doen op de diensten van de klachtenfunctionarissen/bemiddelaars de enige dienst die de SDOI aanbiedt.

Wanneer er nieuwe diensten worden aangeboden, hoor je dat, wanneer je aangesloten bent.
Ook wordt het dan op de website vermeld.

Hoe dat met toekomstige diensten gaat lopen is nu nog niet helemaal bekend en afhankelijk van het soort dienst. Het hangt af van de kosten die gemaakt moeten worden om die dienst aan te bieden, en of het ook voor ieder ouderinitiatief interessant is.
Als SDOI proberen we zo veel als mogelijk diensten gratis aan te bieden, en anders de kosten zo laag mogelijk te houden.
Als er kosten gemaakt moeten worden om een dienst  te kunnen verlenen, zal mogelijk voor het af kunnen nemen van deze dienst ook een bedrag gevraagd worden.
Daarbij is het afhankelijk van de dienst of een bijdrage kan worden betaald bij het afnemen van deze dienst, of er een koppeling mogelijk wordt met andere diensten. Ook of een bijdrage eenmalig is of jaarlijks zal moeten worden betaald is afhankelijk van het soort dienst.