Meer informatie over de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

In de zomer van 2019 zijn de eerste stappen ondernomen tot bundeling van krachten van Ouderinitiatieven.  Er bleek ruime steun voor dit idee te bestaan bij ouderinitiatieven in het land.  In 2020 werd de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven opgericht. Het ledenaantal groeit hard: inmiddels hebben ca. 70 ouderinitiatieven zich bij de LVOI aangesloten.

De activiteiten van de LVOI:

 • De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven. Vaak wordt samengewerkt in een netwerk met andere organisaties, zoals Per Saldo, Naar Keuze, De Grasboom, RPSW.
  Maar ook treedt de LVOI op eigen kracht op, als de situatie daarom vraagt: de LVOI is immers de enige landelijk bundeling van krachten van ouderinitiatieven.
 • De LVOI faciliteert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring door het onderhouden van een forum op de website, waar op thema met elkaar kan worden gecommuniceerd. Daarnaast zijn er bijenkomsten waar dieper op een bepaald thema kan worden ingegaan.
  Ook zendt de LVOI mailings en berichten aan aangesloten ouderinitiatieven over onderwerpen die actueel zijn.
  Verder communiceert de LVOI actuele informatie en ontwikkelingen via de website www.ouderinitiatieven.nl
 • De LVOI heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven voor de uitvoering van een landelijke, voor alle ouderinitiatieven toegankelijke klachtenregeling.
  Ook zal in samenwerking met de SDOI onderzocht worden aan welke vormen van dienstverlening er mogelijk nog meer behoefte bestaat bij ouderinitiatieven, en op welke wijze aan die behoefte kan worden voldaan.