Meer informatie over de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven

In veel ouderinitiatieven ontstaan bij de aanloop of tijdens het bestaan kwesties (bezwaar, verschil van inzicht, onenigheid) en klachten (bezwaren gericht op het handelen of nalaten van een bij het ouderinitiatief betrokkene).
De Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven is bedoeld om het klachtenbeleid voor pgb-gefinancierde ouderinitiatieven vorm te geven.
Door de wijze waarop de zorg geregeld is, worden de meeste ouderinitiatieven beschouwd als zorgaanbieder. Een zorgaanbieder is verplicht tot het bieden van laagdrempelige toegang tot een klachtenfunctionaris  en/of klachtenregeling  krachtens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven heeft de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven opgericht. De commissie bestaat uit klachtenfunctionarissen/bemiddelaars; zij bemiddelen onpartijdig en onafhankelijk bij kwesties en klachten.

Het doel van de Regeling en van de bemiddelaars die haar uitvoeren is:
door bemiddeling tot een bevredigende oplossing komen voor de kwestie of klacht die betrokkenen verdeeld houdt.

Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling laagdrempelig te werken, zodat ook kwesties in de aanloop naar een klacht behandeld kunnen worden, om zo te voorkomen dat  een klacht ontstaat.
Ook kwesties en klachten binnen een ouderinitiatief, die niet de zorg betreffen kunnen worden aangemeld en vallen onder de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven, zoals een verschil van inzicht tussen ouders en het bestuur.

Voor de complete tekst van de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven, klik hier