Publicatie ANBI

Stichting Dienstverlening ouderinitiatieven (SDOI)  heeft sinds 10 juni 2021 de ANBI status.

Gegevens van de SDOI:

 • RSIN nummer 8627.05.897

 • Contactgegevens: info@sdoi.nl

 • De doelstelling van stichting SDOI is het gezamenlijk bevorderen en ontwikkelen van diensten ten behoeve van ouderinitiatieven.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter: Teska Seligmann
  Secretaris: Monique Kromhout
  Penningmeester: Jolanthe Jansen
  Lid: Pauline Hillen

 • Beloningsbeleid:
  De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de SDOI onbezoldigd uit.

 • Hier vindt u het beleidsplan 2023

 • Hier vindt u het verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022 en het financieel verslag 2022

 • Hier vindt u de begroting 2023