Profielschets bestuursleden SDOI

Van bestuursleden van de SDOI wordt verwacht, dat zij de verbinding  leggen  tussen de LVOI enerzijds en de dienstverlening aan ouderinitiatieven – zoals o.a. de Commissie voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven – anderzijds. Zij moeten proactief zijn op het vlak van mogelijke dienstverlening  aan ouderinitiatieven, maar tegelijkertijd binnen het kader blijven dat door de LVOI wordt aangegeven.

Bestuursleden van de SDOI worden benoemd door het bestuur van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI).                     
Het bestuur van de SDOI bestaat uit minimaal 3 leden en benoemt uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Er wordt in het bestuur van de SDOI gestreefd naar een balans in geslacht en leeftijd.

Het bestuur als geheel moet verschillende invalshoeken en achtergronden inbrengen die als essentieel worden gezien in het bestuur van de SDOI.
 

Het bestuur van de SDOI heeft tot taak:

 • het opstarten en in stand houden van de stichting SDOI, met als eerste doel het in werking stellen en houden van de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven, zoals beschreven in de Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven en het werven van klachtenfunctionarissen/bemiddelaars;
 • publiciteit geven aan het bestaan van de Commissie en Regeling;
 • ouderinitiatieven  uitnodigen deel te nemen aan de Regeling en evt. andere diensten;
 • faciliteren van de dienstverlening van de onderdelen die zijn ondergebracht bij de SDOI;
 • bewaken van de kwaliteit en borging van de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven  (evaluatie en vernieuwing) en in de toekomst evt. andere onderdelen die zijn ondergebracht bij de SDOI ;
 • up-to-date houden van de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven;
 • werving, voordracht en selectie van klachtenfunctionarissen/bemiddelaars voor de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven;
 • strategie /beleid/ voorzieningen ontwikkelen voor de dienstverlening aan ouderinitiatieven in overleg en samenwerking met de LVOI;
 • financiering zoeken voor de uitvoering van de werkzaamheden/dienstverlening van de SDOI;
 • zich op de hoogte houden van veranderende wet- en regelgeving t.a.v. ouderinitiatieven.

In het bestuur is vertegenwoordigd:

 • bestuurlijke ervaring  met een of meer ouderinitiatieven;
 • bestuurlijke/organisatorische vaardigheid;
 • financiële kennis en vaardigheid;
 • administratieve/secretariële  vaardigheid;
 • digitale vaardigheid;
 • juridische kennis en/of ervaring, dan wel affiniteit met het afhandelen of doorverwijzen van klachten.

Van ieder bestuurslid wordt gevraagd:

 • tenminste HBO werk- en denkniveau;
 • leidinggevende capaciteiten;
 • vermogen om in teamverband te werken;
 • kennis van en affiniteit met ouderinitiatieven;

de intentie actief en opbouwend  bezig te zijn t.a.v. dienstverlening aan ouderinitiatieven.