Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven


Voorwoord:

Om het klachtenbeleid voor pgb-gefinancierde ouderinitiatieven in Nederland vorm te geven, faciliteert de stichting dienstverlening ouderinitiatieven (SDOI) het opzetten en in stand houden van de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven.

De klachtenfunctionarissen/bemiddelaars die deel uitmaken van de Commissie voor Kwesties en Klachten gaan te werk volgens de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven met als doel:

door bemiddeling tot een bevredigende oplossing komen voor de kwestie of klacht die betrokkenen verdeeld houdt.

Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling zo laagdrempelig te werken, dat ook kwesties in de aanloop naar een klacht behandeld kunnen worden, om zo te voorkomen dat  een klacht ontstaat.

Ouderinitiatieven kunnen, door aangesloten te zijn bij de Regeling, gebruik maken van de diensten van de klachtenfunctionarissen/bemiddelaars en voldoen daarmee aan de wettelijke verplichting  tot het bieden van laagdrempelige toegang tot een klachtenregeling en klachtenfunctionaris.
Vanaf 2 januari kunt u zich aanmelden voor aansluiting bij de Regeling. Als een ouderinitiatief is aangesloten bij de Regeling is het mogelijk om bemiddeling te vragen bij een kwestie/klacht.

Voor de Regeling: klik hier.