Kosten

Wat kost het mij of mijn ouderinitiatief als ik een beroep wil doen op klachtenbemiddeling

Voor betrokkenen bij een ouderinitiatief is de klachtenbemiddeling kosteloos.

Een ouderinitiatief moet aangesloten zijn bij de Regeling voor behandeling van kwesties en klachten bij Ouderinitiatieven, via de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) om van de diensten van een klachtenfunctionaris gebruik te kunnen maken.
Aangesloten ouderinitiatieven betalen een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het bestuur van de SDOI bepaald.
Als een klacht wordt gemeld terwijl een ouderinitiatief niet is aangesloten, of er wordt een klacht gemeld binnen drie maanden na aansluiting bij de Regeling, dan wordt een extra toeslag berekend.

Tarieven:
€ 80 jaarbijdrage,
€ 40, toeslag bij verzoek bemiddeling binnen drie maanden na aansluiting bij de Regeling