Kosten

Wat kost het mij of mijn ouderinitiatief als ik een beroep wil doen op klachtenbemiddeling

Voor betrokkenen bij een ouderinitiatief is de klachtenbemiddeling kosteloos.

Een ouderinitiatief moet aangesloten zijn bij de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven, via de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) om van de diensten van een klachtenfunctionaris/bemiddelaar gebruik te kunnen maken.
Aangesloten ouderinitiatieven betalen een bijdrage per kalenderjaar. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het bestuur van de SDOI bepaald.
Als binnen 3 maanden na aansluiting bij de Regeling  om bemiddeling wordt verzocht, zal een extra toeslag ter hoogte van een jaarbijdrage in rekening worden gebracht.

Tarieven:

Het tarief voor aansluiting in het kalenderjaar 2023 is:

Ouderinitiatieven tot en met 5 bewoners:€ 80,00
Toeslag per bewoner bij ouderinitiatieven met meer dan 5 bewoners: € 10,00

(U betaalt naar rato van het aantal kwartalen in het lopende kalenderjaar)