Bij welke problemen kan ik een bemiddelaar inschakelen

Bij problemen die spelen binnen het ouderinitiatief waarbij u betrokken bent kunt u een klachtenfunctionaris/bemiddelaar inschakelen.
Natuurlijk moet u eerst zelf hebben geprobeerd om samen tot een oplossing te komen voor het probleem. Lukt dit niet, dan kunt u vragen om bemiddeling en hulp van een bemiddelaar.

Binnen een ouderinitiatief kunnen allerlei problemen ontstaan. Het kan gaan om verschil van inzicht, verschil van mening, klachten op een heel breed gebied.
Problemen die geschikt zijn voor bemiddeling door een bemiddelaar moeten altijd spelen binnen het ouderinitiatief :

  • tussen ouders onderling
  • tussen het bestuur en ouders
  • tussen bewoners onderling
  • tussen bewoners en ouders
  • rond of met vrijwilligers
  • rond of met omwonenden of familieleden

Problemen tussen personeelsleden en hun werkgever (b.v. een externe zorgorganisatie) kunnen meestal beter opgelost worden via de klachtenregeling en/of vertrouwenspersoon van de werkgever/zorgorganisatie.

Twijfel je of jouw probleem geschikt is? Meld dan hier je probleem aan. Van de coördinator van de Commissie hoor je of bemiddeling mogelijk is.