Profielschets klachtenfunctionaris/bemiddelaar


klachtenfunctionaris/bemiddelaar, lid van de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven

Voor leden van de Commissie voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven zijn we op zoek naar mensen die passen binnen de navolgende profielschets:

Houding

Het commissielid beschikt over en gaat te werk vanuit een houding die zich laat kenmerken als:

 • toegankelijk, open en onbevooroordeeld;
 • integer, eerlijk en betrouwbaar;
 • overtuigend en doortastend;
 • gericht op samenwerking;
 • onpartijdig en respectvol voor de beleving en opvattingen van de ander;
 • discreet en met gevoel voor privacy;
 • bereid zich te verdiepen in haar/hem onbekende materie en/of expertise in te roepen.

Eigenschappen en vaardigheden

In verband met de voorkomende taken, zoals beschreven in de Regeling, is het belangrijk dat het commissielid beschikt over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden, in staat is om te analyseren vanuit overstijgend denken, kan reflecteren op eigen handelen, advies uit kan brengen en vaardigheden heeft om te bemiddelen.

Concreet denken we dat een bemiddelaar een aantal van de volgende eigenschappen en vaardigheden zou moeten bezitten:

 • empathisch en dienstbaar op kunnen treden, met gevoel voor verhoudingen binnen ouderinitiatieven;
 • inzicht hebben in verschillende belevingswerelden en belangenposities en om kunnen gaan met verschillen in (sub)culturen;
 • initiĆ«rend, volhardend en toch flexibel zijn in optreden, met oog voor oplossingen;
 • in staat zijn tot reflectie op het geheel van de problematiek en op de eigen houding;
 • om kunnen gaan met extreme vormen van gedrag bij partijen (waaronder boosheid, agressie, eisend- en/of claimend gedrag);
 • analytisch vermogen: helder gebeurtenissen en belevingen kunnen analyseren;
 • helder in het juiste taalgebruik kunnen verwoorden, rapporteren en corresponderen;
 • in staat zijn om systematisch te werken, waardoor overzicht en structuur in het traject wordt geboden en behouden.

Kennis en ervaring

Op het gebied van kennis en ervaring gelden de volgende vereisten:

 • tenminste HBO werk- en denkniveau; 
 • bestuurlijke, beleidsmatige en/of organisatorische ervaring binnen ouderinitiatieven;
 • affiniteit met klachtenprocedures;
 • algemene kennis van de problematiek van de doelgroep.

Beschikbaarheid

Ten aanzien van de beschikbaarheid vragen we van potentiƫle leden van de klachtencommissie:

 • commitment voor de duur van tenminste 3 jaar;
 • reisbereidheid voor bezoeken aan betrokkenen;  
 • flexibele inzetbaarheid.

Tijdsbesteding per lid wordt in onderling overleg bepaald.

Wat bieden wij?

 • onkostenvergoeding;
 • de mogelijkheid om een training te volgen;
 • toegang tot gespecialiseerde kennis en de mogelijkheid om expertise in te roepen (o.a. rondom VG/ASS, psychiatrie).

Leden van de Commissie voor Kwesties  en Klachten bij Ouderinitiatieven dienen in het bezit te zijn van een VOG.