Als je al lid bent van de LVOI, is dan aansluiten bij de Regeling gratis, of krijg je daarvoor korting?

Nee, aansluiting bij de Regeling van de SDOI en lidmaatschap van de LVOI staan los van elkaar. De SDOI probeert zo veel als mogelijk diensten gratis aan te bieden, en anders de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor de klachtenregeling is gratis aanbieden niet mogelijk, omdat er kosten gemaakt worden om deze dienst zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Om de klachtenfunctionarissen/bemiddelaars te bekwamen volgen zij b.v. trainingen en intervisies. De functionarissen zelf verlenen hun diensten onbezoldigd.

Plaats een reactie