Wat is de klachtenfunctionaris en wat doet hij/zij

De stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) zal een aantal mensen uitzoeken en opleiden, die samenwerken in de Commissie voor behandeling van klachten en kwesties bij ouderinitiatieven.
Deze mensen zijn klachtenfunctionarissen.

Een klachtenfunctionaris werkt op vrijwillige basis, volgens een vastgestelde manier (de Regeling voor behandeling van kwesties en klachten bij Ouderinitiatieven). Hij / zij heeft als enige doel u te helpen bij het probleem binnen uw ouderinitiatief.
Hij/zij helpt u eerst uw probleem helder te krijgen; wat is er aan de hand, wat speelt er, wie zijn er betrokken bij het probleem.
Een klachtenfunctionaris lost uw probleem niet zelf op. Hij helpt de mensen die het probleem hebben binnen het ouderinitiatief  door te verhelderen, bemiddelen en mee te denken.
Het uiteindelijke doel is om samen een oplossing te vinden die voor ieder goed voelt.

Alle klachtenfunctionarissen hebben ervaring met ouderinitiatieven, dus begrijpen wat er speelt.

De klachtenfunctionarissen zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij hebben zelf geen belang bij de uitkomst van de oplossing. Er is niemand die hen in een bepaalde richting dwingt. Zij ontvangen geen salaris of bonus voor opgeloste zaken.
Het meest tevreden is de klachtenfunctionaris als er een oplossing wordt gevonden voor uw probleem waar alle betrokkenen zich goed bij voelen.

Het probleem is veilig bij de klachtenfunctionaris. Iedere klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daardoor mogen zaken die aan het licht komen tijdens de bemiddeling niet naar buiten worden gebracht.

Wel zal en mag de klachtenfunctionaris de andere functionarissen uit de commissie spreken, door deze procedure kunnen de functionarissen gebruik maken van elkaars kennis, kunde, expertise en adviezen.