Oprichtingsbestuur SDOI.

In het oprichtingsbestuur hebben zitting:

Teska Seligmann voorzitter
Monique Kromhout secretaris
Jolanthe Jansen- van Noppen penningmeester
Pauline Hillen lid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de SDOI onbezoldigd.