Meer informatie over de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven

De Landelijke vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) bemerkte onder haar leden een behoefte aan ondersteuning op meerdere gebieden.
Om die ondersteuning te kunnen bieden, heeft de LVOI de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven opgericht (SDOI).
Doel van de SDOI is het faciliteren van dienstverlening aan ouderinitiatieven op verschillende gebieden.
De stichting heeft als eerste dienst aan ouderinitiatieven het in het leven roepen van een klachtenregeling (de Regeling voor behandeling van kwesties en klachten bij Ouderinitiatieven) en een commissie van klachtenfunctionarissen samen te stellen.

Zodra het mogelijk is u aan te melden om gebruik te maken van de diensten van een klachtenfunctionaris, zal dit vermeld worden op deze website.